Situació: Vols tranquil·litat, però te trobes enmig d'un soroll impressionant. Te demanes a tu mateix si hi haurà mai tranquil·litat, en aqueixa casa.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa absoluta retòrica.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer, el to s'inicia en nivell baix de la tessitura del parlant. Durant la síl·laba accentuada és es realitza un to ascendent en què la pujada es produeix a la síl·laba posttònica. El segon accent tonal és de tipus descendent i s'alinea amb la síl·laba tònica -rà. Els dos darrers accents tonals del primer grup entonatiu són ascendents i s'alineen amb les síl·labes accentuades -tat i -quí respectivament. El segon domini entonatiu es caracteritza per tenir un accent nuclear de tipus baix que precedeix els tons de frontera descendents, tots ells produïts durant el darrer mot de la seqüència.

Enunciat: És que hi haurà tanquil·litat, aquí, o què?