Situació: Demana un amic si vol venir a beure un cop amb tu.

Interpretació de l’enunciat: Oferiment.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest enunciat consta d'un domini entonatiu. El primer accent tonal és de tipus baix i s'associa a la síl·laba tònica vols. A continuació, la línia melòdica es manté per tal de realitzar un to ascendent alineat amb la síl·laba accentuada -guer. El darrer accent tonal, produït durant l'últim mot de la seqüència, és descendent i precedeix els tons de frontera ascendents.

Enunciat: Vols venguer beure un cop?