Situació: L’electriciste havia de vindre a les 10 hores, però has hagut de sortir a comprar i has deixat la teua filla a casa, esperant-lo. En arribar tu, l’electriciste encara no ha vingut. Tot sorprès li preguntes si encara no ha vingut.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta absoluta exclamativa amb matís de queixa.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer domini es caracteritza per un accent tonal ascendent alineat a la síl·laba tònica –gut. En el segon domini entonatiu hi ha un accent nuclear ascendent realitzat a la síl·laba tònica –ca- que precedeix una inflexió final descendent donada per un to de frontera descendent a la síl·laba posttònica.

Enunciat: Ha pas vengut encara?