Situació: Parlaves de la Maria amb algú i sents una persona que arriba. Pregunta si és la Maria, que arriba.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa absoluta amb focalització.

Informant: M. C.

Descripció: El contorn consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu té un accent tonal ascendent alineat a la síl·laba tònica –ri-. A continuació, en el segon domini entonatiu hi ha un accent tonal ascendent que es realitza a la síl·laba tònica –ri- i que precedeix un to de frontera descendent.

Enunciat: És la MARIA que arriba?