Situació: Busques la Maria i no la trobes. Veus algú que saps que la coneix i li demanes si l’ha vist/a.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa absoluta amb dislocació a la dreta.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer domini entonatiu hi ha un accent tonal ascendent seguit d’un to de frontera descendent a la síl·laba posttònica. El segon domini entonatiu es caracteritza per un accent nuclear ascendent alineat a la síl·laba tònica tu.

Enunciat: Ets vist la Claudina, tu?