Situació: Telefones a casa d'una amiga que se diu Claudina i hi és pas. Tornes a cridar més tard. Demana als seus pares si hi és.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta confirmatòria.

Informant: M. C.

Descripció: L’enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu té un accent tonal ascendent que és realitzat a la síl·laba tònica –quí. A continuació, en el segon domini entonatiu es troba un accent nuclear ascendent alineat a la síl·laba tònica –di- i que precedeix un to de frontera descendent a la síl·laba posttònica.

Enunciat: És aquí la Claudina?