Situació: Tu i una amiga esteu parlant d’uns amics que volen comprar un pis i no saben segur on aniran a viure. Tu saps que viuran a Alguaire. La teua amiga et diu que no, que viuran a Raimat, molt segura. Dis-li, convençut, que no, que viuran a Alguaire.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa categòrica amb matís d’obvietat.

Informant: M. C.

Descripció: L’enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer domini entonatiu es troba un accent tonal ascendent realitzat a la síl·laba tònica no que va seguit d’un to de frontera descendent. A continuació trobem una inflexió final descendent que conté un accent nuclear també descendent.

Enunciat: No, no, iran a Portvendres.