Situació: Digues els dies de la setmana.

Interpretació de l’enunciat: Enumeració neutra de tipus ascendent.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de set dominis entonatius, un per cada part de l’enumeració. En els sis primers dominis es troba un patró d’actuació igual: tots sis tenen un accent tonal ascendent que es troba alineat a la respectiva síl·laba tònica. En el setè domini entonatiu, però, hi trobem un accent nuclear descendent que es realitza a la síl·laba tònica –men-.

Enunciat: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.