Situació: T’han preguntat si preferixes peres o bananes. Tu respons que bananes.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa neutra

Informant: P. P.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer té un accent inicial alt que es troba alineat a la síl·laba ba- i que precedeix un accent tonal descendent i un to de forntera baix. El segon repeteix la mateixa melodia, comprimida en el monosíl·lab .

Enunciat: Bananes, sí.