Situació: Passen deu segons i no ixi ningú. Penses que forses és al pla de damunt i la tornes a aquidrar.

Interpretació: Vocatiu d’insistència.

Informant: F. C.


Descripció: El to s’inicia en un nivell mitjà-baix de la tessitura de la parlant. A la síl·laba accentuada Ma- (del vocatiu apocopat Mari', però amb l'accent desplaçat a la primera síl·laba) experimenta una pujada.  El contorn finalitza amb un to mitjà, que es realitza de manera sostinguda durant la posttònica, que rep un efecte d’allargament.

Enunciat: Mari'!!