Situació: Sés al parc amb la tua neboda. Corri i se'n allarga. Tu tens agonia perquè pel carrer que hi és al costat del parc passen assai màquines. Digues-li que véngui.

Interpretació: Ordre.

Informant: L. N.

Descripció: Aquest contorn conté tres dominis entonatius. El primer domini conté un vocatiu, Maria, que presenta un accent ascendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon domini consta de quatre accents tonals: un d'ascendent, sobre tor-, un de descendent, sobre -re-, dos d'alts, sobre -llà i -, i un altre de descendent, sobre pas-. L'últim domini només conté un accent descendent, sobre -llós. Sobre aquesta síl·laba, també s'hi realitza un to de frontera baix.

Enunciat: Maria, torna enrere que a allà hi són màquines que passen, és perillós.