Situació: Imagina-te que treballas a la reception en un hotel i entra una coppia que vol un posento. Digues-li que umplin un formulari.

Interpretació: Ordre.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. En el primer, hi trobem l'apocopació de l'adverbi alhora ‘per tant ’, que presenta un accent descendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon domini consta de dos accents tonals ascendents, amb esglaonament ascendent. El to de frontera és baix. L'últim domini entonatiu presenta dos accents alts, associats a -niu i -plir, i un accent descendent, alineat amb la síl·laba -ra-. La cadència final és descendent.

Enunciat: Alho' per tendre l'aposento, teniu de omplir aquest formulari.