Situació: La teva veïna t'explica que és anada en un restaurant a cena i va demanar conill amb ceba. Afirma tota convencida que li van donar gata en lloc de conill. Encara no hi creus. Demaan-li què li han donat (assai meravillada).

Interpretació: Pregunta reiterativa exclamativa amb matís d’estranyesa.

Informant: S. S.

Descripció: Es tracta de dos contorns diferents que contenen quatre dominis entonatius. En el primer contorn, hi trobem la conjunció ma, amb accent alt i to de frontera baix, i una interrogativa parcial. Aquesta interrogativa presenta el patró habitual d'aquest tipus d'interrogatives: accent alt, al pronom interrogatiu, i un accent descendent, com a accent nuclear. La disjunció presenta un accent ascendent, seguit d'un to de frontera baix (al primer element) i un accent descendent, seguit, també, d'un to de frontera baix (al segon element).

Enunciat: Ma, cosa t'han donat? Conill o gata?