Situació: Te diuen que un companyó tou, Esteve, se candideja per síndic. Encara no hi creus i lo tornes a demanar.

Interpretació: Interrogativa reiterativa no neutra amb focalització a l’esquerra.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn presenta dos dominis entonatiu. En el primer domini, hi trobem dos accents ascendents, amb esglaonament ascendent, sobre les síl·labes -ve- i -te-. Un to de frontera baix delimita aquest primer domini. En canvi, en el segon domini entonatiu, hi trobem, també, dos accents ascendents, però amb esglaonament descendent. La cadència final és descendent.

Enunciat: Ma davero ESTEVE, se té... és candidat a síndic?