Situació: Te diuen que una companyona tua, Maria, vol venir a una excursió (i tu saps que ella no és abituada a ne fer). Encara no hi creus i demanes si és efectivament Maria, la que vol venir.

Interpretació: Interrogativa reiterativa amb dislocació a l’esquerra.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. L’element dislocat a l’esquerra forma el primer domini. Es caracteritza per la presència de dos accents tonals alts, associats a les síl·labes -nir i -ve-, i un accent ascendent, sobre la síl·laba -ri-. Un to de frontera baix delimita aquest primer domini. El segon domini presenta un accent tonal baix, sobre fer, i un d'ascendent, sobre -sió. La inflexió que clou el contorn és descendent.

Enunciat: Té de venir davero MARIA, a fer l'excursió?