Situació: Havies dit a la gent que treballa amb tu que facessin una cosa, i quan arribes descobreixes que no l'han fet perquè t'esperaven. Demana-te a tu mateixa què farien sense de tu.

Interpretació: Pregunta parcial retòrica.

Informant: L. N.

Descripció: Aquest contorn conté tres dominis entonatius. El primer domini inclou un accent tonal alt, que s’alinea amb la síl·laba co-, i un de descendent, associat a -ri-. Un to de frontera baix delimita el primer domini entonatiu. En els dos dominis entonatiu següents, hi trobem una sèrie d'accents alts, que es produeixen en un registre molt comprimit. L'únic accent que no és baix, és l'accent nuclear, que és descendent.

Enunciat: Cosa fariven aqueixos minyons si no hi fossi jo?