Situació: Tens paritxa gana que certos amics tous venguin a cenar a casa tua. Mig suplicant (perquè t'han ja dit que no poden venir) li demanes per què no vénen.

Interpretació: Pregunta parcial exhortativa.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn comprèn tres dominis entonatius. El primer, format per les expressions aió i dai, d'origen sard i italià respectivament, consta d'un accent ascendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon repeteix el mateix patró que el primer. El tercer, format per una interrogativa parcial, conté un accent ascendent, associat a co', i un de descendent, a -niu. Sobre aquesta mateixa síl·laba, s'hi realitza, també, un to de frontera baix.

Enunciat: Aió, dai, veniu, per co' no veniu?