Situació: Demanes a un germà que te faci un treball i no estàs tanta segura que te'l faci, perquè ja li has demanat altres voltes i no t'ha ajudat mai. Demana-li, mig enfadada, quan te'l faràs.

Interpretació: Pregunta parcial imperativa.

Informant: F. C.

Descripció: Aquest contorn consta d'un sol domini entonatiu, que s ’inicia amb un accent tonal alt, sobre la síl·laba quan. A continuació, trobem un accent tonal descendent, associat a la síl·laba fas. Sobre aquesta mateixa síl·laba, s'hi realitza un to de frontera baix.

Enunciat: Quan me'l fas?