Situació: Un amic tou te parla d'un coneixent que deieva moneda assai a la banca i encara demanava més préstits. Demana (sorpresa perquè ja lo sabies, que en devia assai) quanta moneda deu a la fi.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest enunciat consta de quatre dominis entonatius. El primer, format per la conjunció ma, presenta un accent tonal alt, seguit d'un to de frontera baix. La interrogativa parcial consta d'un accent alt, a -sai (d'assai, italianisme que ha substituït la forma quant/a), i un de descendent, a deu. La resta de dominis entonatius contenen un accent baix, cada un, seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Ma, assai moneda deu, a la fi aqueix?