Situació: Un amic tou que se dediqueja a llogar apartaments te diu que ha llogat una casa que no llogaven de tanta temps.. Demana-li qui l'ha llogat.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest enunciat consta de quatre dominis entonatius. El primer presenta un accent descendent, sobre la síl·laba bé, seguit d'un to de frontera baix. La interrogativa parcial consta d'un accent alt, sobre qui, i un d'ascendent, associat a da-. El to de frontera és baix. El dos dominis restants presenten el mateix esquema: un accent baix, seguit d'un to de frontera, també, baix.

Enunciat: I bé, a qui l'has dada en afito, aquella casa?