Situació: Tens a viatjar a París i vols comprar un regalo a una persona que no coneixes assai i amb la qual vols restar bé. Vols que un amic tou t'aconselli i li demanes què li portaria.

Interpretació: Interrogativa parcial neutra.

Informant: S. S.

Descripció: A continuació, tenim una seqüència de cinc dominis entonatius. El primer, el vocatiu escolta, consta d'un accent tonal ascendent, sobre la síl·laba -col-, seguit d'un to de frontera baix. La conjunció ma, que forma el següent domini entonatiu, presenta un accent tonal, seguit d'un to de frontera mitjà. A continuació, tenim la interrogativa parcial, que conté un accent tonal alt, sobre la síl·laba co-, i un de descendent, associat a -ri-. Un accent tonal baix delimita aquest domini entonatiu. El pronom tu, a continuació, conté un accent tonal baix, i un to de frontera també baix. L'últim domini entonatiu presenta un accent tonal baix, sobre -so-. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Escolta, ma... cosa li portarives, tu, a aquella persona?