Situació: Vols tranquil·litat, però sés enmig d'un casí impressionant. Demana-te a tu mateixa si hi siguerà mai tranquil·litat, en aquesta casa.

Interpretació: Interrogativa absoluta retòrica.

Informant: S. S.

Descripció: El contorn conté un sol domini entonatiu, que presenta una sèrie d'accents tonals baixos, associats a les síl·labes -si-, ca-, pu-, -tar L'accent nuclear, però, és ascendent i precedeix un to de frontera baix.

Enunciat: Ma és possible que aqueixa casa no s... no se pugui estar tranquil·los.