Situació: Demana als tous nebots petits si volen una caramel·la.

Interpretació: Oferiment.

Informant: L. N.

Descripció: Aquest enunciat conté tres dominis entonatius. Cada domini entonatiu presenta el mateix patró: un accent descendent, seguit d'un to de frontera baix. En el primer domini, hi tenim el vocatiu minyons, en el segon, l'element dislocat una caramel·la, i en el tercer, la interrogativa absoluta.

Enunciat: Minyons, una caramel·la, la voleu?