Situació: Los tous nebots fan una gran remor i no te deixen entendre la televisió. Li demanes de se callar.

Interpretació: Pregunta imperativa.

Informant: I. V.

Descripció: L’enunciat consta de dos dominis entonatius, de dos i un accents tonals respectivament. En el primer domini, la síl·laba tònica –leu rep un accent tonal ascendent. La línia melòdica es manté alta per tal de realitzar un moviment descendent sobre la següent síl·laba tònica, -llar. En aquest mateixa síl·laba, s’aprecia un to de frontera intermèdia baix que separa els dos dominis. El segon domini presenta un sol accent tonal baix vinculat a la síl·laba tònica plau. La cadència final del contorn és ascendent.

Enunciat: Per praier, a estau-vos muts.