Situació: A pena acabat de menjar amb un amic veus que se ferma davant de una pastisseria. Demana-li (tot/a meravillat/ada perquè haveu pena menjat) si té fam.
Interpretació: Pregunta exclamativa amb matís d’estranyesa.

Informant: L. N.

Descripció: El to s’inicia en un nivell baix de la tessitura del parlant. El primer accent tonal, ascendent, s’associa a la síl·laba tens. Tot seguit, el contorn mostra un accent tonal descendent, sobre la síl·laba fam. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Tens encara fam?