Situació: L'electricista tenia de venir a les 10 (hores), però has tengut de eixir a comprar una cosa i has deixat ta filla a caas, esperant-lo. Quan tornes a casa, l'electricista encara no és vengut. A bastança sorprès li demanes si encara no és vengut.

Interpretació: Pregunta absoluta exclamativa amb matís de desaprovació.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn comença en to alt de la tessitura del parlat i conté dos accents tonals, en el primer domini entonatiu: un de descendent, associat a la síl·laba -ca-, i un d'ascendent, sobre -gut. El to de frontera, que delimita el primer domini, és descendent. El segon domini, format per un element dislocat, presenta un accent baix, sobre la síl·laba -cis-. La cadència que clou el contorn és descendent.

Enunciat: Ma encara no és vengut, l'electricista?