Situació: Cerques la Maria i no la trobes. Veus calqui u que sap que la coneix i li demanes si l'ha vista.

Interpretació: Interrogativa absoluta amb dislocació a la dreta.NO HO ÉS!!

Informant: I. V.

Descripció: El primer domini entonatiu comença amb un to descendent alineat amb la síl·laba tònica l’has, immediatament seguit per un altre accent tonal ascendent sobre la síl·laba vis-. Un to de frontera alt separa aquest primer domini del segon. El segon domini es caracteritza per la presència d’un accent tonal baix a la síl·laba tònica –ri-. El contorn presenta una inflexió final de tipus ascendent.

Enunciat: Excusa has vist Maria?