Situació: Un amic tou té menester de tu per fer un treball. Tu hi pots anar dilluns, dimarts, dijous o divendres. Demana-li si vol que hi vagis dilluns, dimarts, dijous o divendres.

Interpretació: Interrogativa absoluta amb enumeració.

Informant: F. C.

Descripció: Es tracta d'una seqüència de quatre contorns que presenten el mateix esquema, a excepció de l'últim, això és: un accent ascendent, sobre vols, i un de descendent, sobre vén-. El dia de la setmana presena un accent ascendent, sobre la síl·laba tònica, seguit d'un to de frontera alt, que es realitza sobre la mateix síl·laba, perquè tot són mots aguts. L'últim contorn, en canvi, presenta accents alts sobre vols i vén-. L'últim accent és descendent i va seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Vols que véngui dilluns? Vols que véngui dimarts? Vols que véngui dijous? O vols que véngui divendres?