Situació: Telefoneges a casa d'una companyona que se diu Maria i no hi és. Més tard tornes a aquidrar. Demana als sous genitors si hi és.

Interpretació: Interrogativa confirmatòria.

Informant: L. N.

Descripció: Tenim dos contorns diferents: una salutació amb un vocatiu i la interrogativa absoluta neutra pròpiament dita. L'expressió salut presenta un accent ascendent, seguit d'un to de frontera baix. En el vocatiu, el segon domini entonatiu, hi trobem un accent descendent, en canvi, però també un to de frontera baix. En la interrogativa, trobem l'esquema habitual, un accent descendent amb la pretònica realitzada en un to extra alt. Això també ho trobem en l'element dislocat. La cadència final és descendent.

Enunciat: Salut, senyora, eh... sa filla Maria, és en casa?