Situació: Te conviden a menjar paella i és la més bona que has menjat mai, restes encantada. Què dius?

Interpretació: Exclamativa.

Informant: L. N.

Descripció: Aquest contorn, de dos dominis entonatius, presenta un accent tonal alt, sobre la síl·laba mi-, seguit d'un to de frontera baix. El segon domini presenta un seguit d'accents tonals ascendents, associats a les síl·labes -ja-, -e-, bo-. L'últim accent és descendent, sobre la síl·laba -vat. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Mira. He menjat la paella més bona que hagi mai provat.