Situació: Tu i una amiga estau parlant de certos amics que volen comprar un apartament i no saben de segur on anigueran a viure. Tu saps que anigueran a Olmedo. L'amiga tua te diu que no, que segurament anigueran a Càller. Digues-li, convencida, que no, que anigueran a Olmedo.

Interpretació: Declarativa categòrica amb matís d’obvietat.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest contorn està format per tres dominis entonatius. El primer inclou dos accents tonals un d’alt, associat a la síl·laba -tic, i un d'ascendent, sobre la síl·laba -ent. El to de frontera és baix. En el segon domini entonatiu, hi trobem un únic accent, descendent, sobre la síl·laba -. El to de frontera que delimita el segon domini entonatiu és baix. En el tercer domini entonatiu, hi trobem una successió d'accents ascendents, associats a les síl·labes van, viu-, -me-. En la síl·laba -do, s'hi realitza un to de frontera baix.

Enunciat: T'estic dient, per això vanen a viure a l'Olemdo.