Situació: Entres en una botiga on hi ha una dona que és una mica sorda. No t'ha entès bé, i, després de li diure que te posi un parell de taronges, te pregunta si són llimons, lo que vols. Digues-li que no, que allò que vols són taronges.

Interpretació: Declarativa no neutra amb focalització contrastiva.

Informant: F. C.

Descripció: El primer domini entonatiu consta d’un sol accent tonal, associat a l’única síl·laba que forma el domini (no). El to és ascendent-descendent durant aquesta síl·laba. El to que separa els dos dominis és baix. A continuació, el segon domini s’inicia amb un accent tonal descendent que s’alinea amb la síl·laba tònica -ron-, seguit d’un to de frontera baix . El contorn acaba amb un to baix que es manté a la posttònica.

Enunciat: No, TARONGES.