PARTICIPANTS
Information GIVER:
—Nom: P. Z.
—Professió: mestressa de casa
—Lloc de naixement: l'Alguer
Edat: 69


Information FOLLOWER:
—Nom: M. C.
—Professió: mestressa de casa
—Lloc de naixement: l'Alguer
Edat: 61

Durada: 13 min 09 s

FOLLOWER: Alho', Pinu' per venir on és tu, jo d'on tenc de passar?

GIVER: Alhora, primer de tots passes de l'estàtua del... del rei... del rei Jamí... Jaume... lego...

FOLLOWER: Eh.. sí, i lego d'on tenc de passar?

[0:30]

GIVER: Lego passes verso lo bar de Furesi.

FOLLOWER: Pas del bar de Furesi, i lego?

GIVER: Ne ixis a la iglésia de santa Bàrbara.

FOLLOWER: Ne ix a la iglésia de santa Bàrbara. I de... després de la iglésia de santa Bàrbara?

GIVER: Prens pel Municipi.

FOLLOWER: Prenc pel Municipi, i lego?

GIVER: I després trobaràs també lo bar de la marina i l'acadèmia de la música.

[1:00]

FOLLOWER: Ah, i lego?

GIVER: I lego vés envant i trobes una fontana. D'aqueixa...

FOLLOWER: D'aqueixa fontana d'on tenc de...

GIVER: Arribes al distribuïdor... no, no oh.. a... no, espera, a Modes de Mari... Modes Maria.

FOLLOWER: Espera un momentutxo. Ah, de la fontana tenc de passar a Modes de Maria.

[1:30]

GIVER: Eh, i lego vas al distribuïdor.

FOLLOWER: I lego vaig al distribuïdor. Del distribuïdor, lego on tenc de passar?

GIVER: Vas al jardí Major.

FOLLOWER: I del jardí Major?

GIVER: Al Banc de Sardenya.

FOLLOWER: A la Banca de Sardenya, i de la Banca de Sardenya?

GIVER: Trobes la iglésia de sa... de de santa Càndida.

FOLLOWER: Després de la iglésia de santa Càndida?

GIVER: I mira que hi ha un asilo a costat, i lego sés arribada.

[2:00]

FOLLOWER: Un asilo?

GIVER: Eh.

FOLLOWER: No me resulta... no...

GIVER: Prova a mirar bé a veure si hi és, aqueix asilo.

FOLLOWER: ...no me resulta, hi és una barberia.

GIVER: U... no... és un asilo, i a... i... envant, en f... en fatxada diu guar... guarderia, cosa és, una...

FOLLOWER: ...barberia.

GIVER: ...guarderia.

FOLLOWER: No, barberia (riuen).

[2:30]

GIVER: En aquí no... és una gua... guarderia, siguerà... siguerà la casa des... de les guàrdies, siguerà la casa de les guàrdies.

FOLLOWER: No... Pinu', en aquí hi és escrivit barberia.

GIVER: Eh, vol diure... vol diure que que se són esballats.

FOLLOWER: Ma esballats de part tua o de part...

GIVER: No, no no el sep, jo... jo sep que és, que és és l'asilo és a costat de aqueixa guarderia.

FOLLOWER: Va bé, i alhora com la posem? (Riuen.)

GIVER: I posem tot... fes torna tot lo giro i mires a veure si resixis a arribar.     

[3:00]

FOLLOWER: Alhora, jo só partida i só passada a l'estàtua de rei Jua...

GIVER: ... re... rei Jaume, ma d'on és aqueix... qui rei Ja... qui rei... qui rei és aqueix?

FOLLOWER: Boh...

[3:30]

FOLLOWER: Lego, alhora de rei Jaume só passada al bar de Furesi...

GIVER: ...eh.

FOLLOWER: ...del bar de Furesi só passada a la iglésia de santa Bàrbara, de la iglésia de santa Bàrbara só passada al Municipi...

GIVER: ...Municipi...

FOLLOWER: ... lego só passada al bar... al bar de la Marina i lego...

GIVER: ...espera, que te... que te'n sés anada al bar de la Marina, no és al bar de la Marina jo que t'he enviat.

FOLLOWER: I alhora on m'has enviat?

GIVER: Alhora de la iglésia de santa Bàrbara t'he enviat a una fontana.

[4:00]

FOLLOWER: A una fontana, m'has enviat?... de la iglésia de santa Bàrbara...

GIVER: ...Eh.

FOLLOWER: ...no pot ésser...

GIVER: ...i per co' no pot ésser?

FOLLOWER: I no, per co' jo m'he tratxat lo camí i és de... de santa Bàrbara al Municipi, del Municipi...

GIVER: ...ferma-te tot!. De santa Bàrbara al Municipi?

FOLLOWER: Eh, de santa Bàrbara m'has enviat al Municipi...

[4:30]

GIVER: Alhora de la iglésia de santa Bàrbara... no...primer lo Municipi, lego la iglésia de santa Bàrbara, t'he enviat...

FOLLOWER: No, Pi'.

GIVER: Del bar de Furesi vés a... vés al Municipi.

FOLLOWER: Al Municipi...

GIVER: ...eh.

FOLLOWER: Ma, excusa eh, jo tenc aqueix... aqueix... aqueixa tratxa.

GIVER: I tu ara fes-la torna nova, i canvia, i canvia.

FOLLOWER: La puc fer-la nova? Alhora, repiti-me'l torna...

GIVER: ...Vés al municipi...

FOLLOWER: ...de ...de...      

[5:00]

GIVER: ...de l'estàtua del J... de... de... de aquell rei vas al bar de Furesi.

FOLLOWER: ...eh...

GIVER: Lego del bar de Furesi vas al Municipi.

FOLLOWER: Al Municipi.

GIVER: Eh, del Municipi...

FOLLOWER: ...del Municipi...

GIVER: ...no... alhora fem com era primer...

FOLLOWER: ...alhora espera...

GIVER:  ...ja t'he dit bé, jo no... ja he dit bé. Alhora de... parteixes del bar de F... de de la estàtua...

FOLLOWER: ...eh...

GIVER: ...vas al bar de Furesi...

[5:30]

FOLLOWER: ...eh...

GIVER: ...lego vas a la iglésia de santa Bàrbara...

FOLLOWER: ...eh, i lo que t'he dit...

GIVER: ...eh, que se troba primer que és a... és a aqueixa punta com... m'indiqueja que és   la iglésia de santa Bàrbara...                                                          

FOLLOWER: ...eh, la iglésia de santa Bàrbara...

GIVER: ...lego ...lego vas... vas al Municipi.

FOLLOWER: Vaig al Municipi.

GIVER: Del Municipi vas a la fontana.

FOLLOWER: Espera. Alhora vaig al municipi...

GIVER: ...eh...

FOLLOWER: ...del Municipi vaig...

GIVER: ...a la fontana.

FOLLOWER: ...a la fontana.

GIVER: De la fontana davalles i vas a Modes Maria...

[6:00]

FOLLOWER: ...boh...

GIVER: Va bé, a Modes Maria vés. De Modes Maria vas al refornidor, al distribuïdor.

FOLLOWER: De Modes Maria vaig al distribuïdor...

GIVER: ...al rif... al  distribuïdor.

FOLLOWER: Alhora, al  distribuïdor i va bé. Lego?

GIVER: Lego vas al jardí Major.

FOLLOWER: Lego vaig al jardí Major.

GIVER: Lego vas al Banc de Sardenya.

FOLLOWER: Lego vaig al Banc de Sardenya i lego?

GIVER: ...lego hi és la iglésia... la iglésia de santa Càndida...       

[6:30]

FOLLOWER: ...eh...

GIVER: ...i després trobes un asilo.

FOLLOWER: No, i l'acadèmia i lo bar de Ma... lo bar Marina?

GIVER: ...no, lo bar Marina no... no... no n'hi ha en casa mia, no... no... no se passa per anar...

FOLLOWER: ...ma tu me l'has dit!

GIVER: ...espera, ah, l'acadèmia de... no... ah...

FOLLOWER: ...sem pastitxant alhora...

GIVER:  ...del Municip... del Municipi ves al... ecco, ecco és que havem esballat carrer, havem esballat. Del Municipi tenives de anar a... a l'acadèmia de... de... de...

[7:00]

de la música i al bar de la Marina, del Municipi. Lego trobaves una fontana.

FOLLOWER: Ma i alhora veus que ja anava bé com te l'havia dit!... sés tu pastitxona alhora. I ara cosa faç?

GIVER: Ara fes torna com t'he dit alhora, com t'he dit primer (riu). Cancel·la tot i vés envant (riu). Aió.

FOLLOWER: Tenc de tornar a repetir?         

GIVER: Ara jo te'l repit com la primera volta, da'.

FOLLOWER: Alhora. 

[7:30]

GIVER: Aió. Pren-te una altra penna diversa que així... així saps... no la tens una altra penna de color diverso...

FOLLOWER: No, lo cancel casomai, da'...

GIVER: ...no...

FOLLOWER: ...no puc cancel·lar?

GIVER: ...una penna... una penna vermella... que així feves...

FOLLOWER: ...una matita...

GIVER: ...l'itinerari ...l'itinerari nou fem.

FOLLOWER: (va a prendre una penna, los presents parlen)

[8:00]

FOLLOWER: Repiti torna, ma aqueixa volta no esballis però! Alhora.

GIVER: (parla amb l'entrevistador)

[8:30]

Espera, alhora parteixes...

FOLLOWER: ...parteix de l'estàtua...

GIVER: ...de l'estàtua de... de... del rei, lego arribes al bar de Furesi.

FOLLOWER: Al bar de Furesi.

GIVER: Del bar de Furesi vas per la iglésia de santa Bàrbara.

FOLLOWER: Vaig per la iglésia de santa Bàrbara.

GIVER: Vas de la iglésia de santa Bàrbara passant del bar de Furesi te vé a sinistra, mi'.

[9:00]

FOLLOWER: Sí.

GIVER: Te ve a sinistra. Alhora sempre anant envant...

FOLLOWER: ...trob?

GIVER: ...anant envant trobes... mira que hi ha, a destra una ferramenta.

FOLLOWER: I... no Pinu' (riuen).

GIVER: ...tu vés envant dreta, tu vés... tu no vagis torta...

FOLLOWER: ...no, excu...

GIVER: ...tu... tu... muntes a punta en alt, de.. del bar de Furesi muntes a punta en alt, i la prens de... del cap d'en alt la...           

[9:30]

la iglésia de santa Bàrbara, no... no...

FOLLOWER: Alho'... de la iglé'... espera.. De... de l'estàtua pas a Furesi...

GIVER: ...espera! Passes a Furesi que te ve a sinistra, passant...

FOLLOWER: ...no, me ve a destra.

GIVER: No, munta a la  punta de... de la ca... per... de... de... de... de les creus en alt, de la part de les creus tratxa. A punta en alt, a punta en alt.

FOLLOWER: No, espera un momentutxo...

GIVER: ...eh...

FOLLOWER: Tu m'has dit de passar... (riuen)          

[10:00]

GIVER: ...a sini'... a... a...

FOLLOWER: ...al bar de Furesi...

GIVER: ...eh, ja que gires del bar de Fure'... ja que gires del bar de Furesi...

FOLLOWER: ...Furesi, gir a sinistra...

GIVER: ...vés a punta en alt a... a damunt de la iglésia, vés...

FOLLOWER: Vaig a punta en alt...

GIVER: ...vés a damunt... ecco... a damunt de la iglésia...

FOLLOWER: ...i trob la ferramenta...

GIVER: ...espera , espera, i trobes una en alt que és la ferramenta...

FOLLOWER: ...exacte...

GIVER:  ...lego de la ferramenta davalla...

FOLLOWER: ...davall, i trob?

GIVER:  ...davalla i trobes l'acadèmia de la...de... l'acadèmia de la música i el bar de la marina

[10:30]

lego trobes un municipi.

FOLLOWER: Lego trob un municipi.

GIVER: Després trobes la... la fontana.

FOLLOWER: Després trob la fontana.

GIVER: La fontana que te té de venir a mà... a mà dreta... a mà dreta mirant de... i vas a punta a dabaix on hi és...

FOLLOWER: ...no, la fontana a mi me... me ve al centre...

GIVER: ...és... va bé, ja és al centre però vas a punta a dabaix a... a destra de la fontana, i trobes un  distribuïdor

[11:00]

no... lo... lo distribuïdor... no, trobes la... la Modes Maria, a... sempre... sempre a destra.

FOLLOWER: Primer de trobar lo distribuïdor.

GIVER: Sí, primer... sempre  a destra de la... la fontana te la prens a destra i trobes a destra també lo Modes Maria.

FOLLOWER: I lo distribuïdor.

GIVER: Després a sinistra trobes lo... davallant, mi', davallant, tu fes finta que sés devallant...

FOLLOWER: ...eh.

GIVER: I trobes a sinistra lo distribuïdor. Alhora, del  distribuïdor...  

[11:30]

Modes Maria ja l'has senyat, no?

FOLLOWER: ...eh...

GIVER: ...eh... del distribuïdor vas envant i trobes lo jardí Major, que te ve a destra sempre, i a destra anant envant trobes lo Banc de Sardenya. Lego a sinistra trobes la iglésia de santa Càndida, i a destra en alt trobes l'asilo...

FOLLOWER: ...no...

GIVER: ...muntant lego, com muntes...

FOLLOWER: ...la barberia...

GIVER:  ... i per cosa l'han... que han posat barberia... i en allà han pu... en allà han posat barberia i en aquí han posat l'asilo.  

[12:00]

FOLLOWER: Alhora hi ha calqui esballo...

GIVER: ...e, sí, no hi... hi manca... no hi és l'a... l'a... l'asilo, la barberia en aquí no hi és. Hi és, hi és la...

FOLLOWER: ...cosa tenc de posar...

GIVER: ...guarderia, no barberia, guarderia...

FOLLOWER: ...no, en aquí hi és barberia...

GIVER: ...i en aquí...

FOLLOWER: ...hi és també lo barber fent-li la barba...

GIVER: ...no, en aquí hi ha dues finestres obertes (riu) dues finestres obertes i hi és guarderia, que siguerà una... una  casa on hi és lo guardià. Hi és l'asilo, és un asilo i...    

[12:30]

hi siguerà el guardià fent guardia a l'asilo...

FOLLOWER: ...en aquí invece hi és la barberia i hi és també una estisora que fóra, que fa veure...

GIVER: ..eh, no alhora dic que se són esballats lo camí, lo camí meu... la casa mia és aqueixa on hi és la guarderia, no on hi és la barberia, què lo barber fa... fa la barba, aqueixa és una... jo que f... jo faç la... la guardiana de aqueixa... de aqueix asilo. Com és...