Situació: Sés al parc amb la tua neboda. Corri i se'n allarga. Tu tens agonia perquè pel carrer que hi és al costat del parc passen assai màquines. Digues-li que véngui.

Interpretació: Ordre.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn s'inicia amb un moviment ascendent, sobre la síl·laba vi-. A continuació, la línia tonal descendeix per poder realitzar un accent baix, sobre la síl·laba -quí. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Vine en aquí!