Situació: La teva veïna t'explica que és anada en un restaurant a cena i va demanar conill amb ceba. Afirma tota convencida que li van donar gata en lloc de conill. Encara no hi creus. Demaan-li què li han donat (assai meravillada).

Interpretació: Pregunta reiterativa exclamativa amb matís d’estranyesa.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. El primer presenta un accent tonal descendent, sobre la síl·laba -nat, seguit d'un to de frontera baix. El segon i el tercer formen una disjunció. El primer consta d'un accent ascendent-descendent (-ta), seguit d'un to de frontera baix. En el tercer, hi trobem un accent ascendent (-nill) i un de descendent (-jar). Sobre aquesta mateixa síl·laba nuclear, s'hi realitza, també, un to de frontera baix.

Enunciat: T'han donat la gata o conill a menjar?