Situació: T'han demanat per on hi has anat, però no saps si has entès això, per on hi has anat, o si has entès per on hi has entrat. Pregunta si t'han demanat una cosa o l'altra, és a dir, per on hi has anat o per on hi has entrat.

Interpretació: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre amb disjunció.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest és un exemple de dos contorns. El primer, d'un sol domini entonatiu, és una interrogativa parcial neutra i presenta dos accents tonals alts (a co- i -veu), el segon esglaonat, i un accent descendent, com a accent nuclear. El primer element de la disjunció consta d'un accent alt, sobre on, i un d'ascendent, sobre -na-. El to de frontera és alt. El segon element de la disjunció presenta el mateix esquema tonal del primer contorn, propi de les interrogatives parcials neutres.

Enunciat: Cosa m'haveu demanat? on só passada o on só anada?