Situació: T'han demanat on anaves, però no saps si l'has entès bé. Demana si és això, lo que t'han demanat.

Interpretació: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre d’una unitat tonal.

Informant: P. Z.

Descripció: A continuació tenim dos contorns que presenten tres dominis entonatius, el primer, i un de sol, el segon. Els dominis entonatius del primer contorn presenten el mateix patró: un accent ascendent-descendent sobre la síl·laba tònica. El to de frontera sempre és baix. La interrogativa reiterava presenta un accent ascendent, sobre el mot interrogatiu, i un accent descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt, com a accent nuclear. Sobre la síl·laba posttònica -va, s'hi realitza un to de frontera baix.

 

Enunciat: A veure on anava?