Situació: Havies dit a la gent que treballa amb tu que facessin una cosa, i quan arribes descobreixes que no l'han fet perquè t'esperaven. Demana-te a tu mateixa què farien sense de tu.

Interpretació: Pregunta parcial retòrica.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn conté dos dominis entonatius. El primer domini inclou un accent tonal alt, que s’alinea amb la síl·laba tònica co-. El to es manté alt a la posttònica i experimenta una pujada sobre la síl·laba tònica següent, -ri-. Un to de frontera baix delimita els dos dominis entonatius. El segon domini es caracteritza per la presència de dos accents tonals baixos, un d'ancorat a la síl·laba sen- i l’altre, a mi. El to de frontera final és baix.

Enunciat: Cosa cosa farives sense de mi?