Situació: Calqui u te tira la camisa dues voltes i quan tu te gires no veus ningú. a la fi, després de trse voltes que te l'han tirada, veus que és un coneixent xaxtxarós i pesant que sempre te rumpi i quan te troba no te deixa. Demana-li què vol.

Interpretació: Pregunta parcial imperativa.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn presenta dos accents tonals, un d'associat a la síl·laba co- i l’altre, a vols. El primer és alt i el segon, descendent. Durant la síl·laba vols es realitza també la cadència final, que és descendent.

Enunciat: Cosa és que vols?