Situació: Demanes a un germà que te faci un treball i no estàs tanta segura que te'l faci, perquè ja li has demanat altres voltes i no t'ha ajudat mai. Demana-li, mig enfadada, quan te'l faràs.

Interpretació: Pregunta parcial imperativa.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer s’inicia amb un accent tonal alt, sobre la síl·laba quan, seguit d'un accent tonal descendent, a la síl·laba fas, que precedeix un to de frontera baix. El segon domini presenta un accent tonal descendent, alineat amb la síl·laba -ball. En aquesta síl·laba també es realitza la cadència final, que és de tipus descendent.

Enunciat: Ma quan me'l fas aquest treball?