Situació: Trobes un paquet a dins de casa tua. Demana a tou fill Esteve qui ha portat això.

Interpretació: Interrogativa parcial amb element perifèric a la dreta.

Informant: P. Z.

Descripció: El primer domini, dels dos que formen aquest enunciat, es correspon amb la interrogativa parcial. Presenta una successió d'accents tonals alts esglaonats descendentment i finalitza amb un accent descendent, seguit d'un to de frontera baix. L'element perifèric, que forma el segon domini entonatiu i que, en aquest cas, és un locatiu, conté un únic accent baix, que va seguit d'un to de frontera descendent.

Enunciat: Qui ha portat aquest paquet, en aquí?