Situació: Un amic tou que se dediqueja a llogar apartaments te diu que ha llogat una casa que no llogaven de tanta temps.. Demana-li qui l'ha llogat.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest enunciat consta d’un sol domini entonatiu i presenta un accent tonal ascendent, sobre la síl·laba qui, i, a continuació, un successió d'accents tonals alts esglaonats descendentment. L'accent nuclear, però, és baix. El contorn es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Qui és que ha pres en afito aqueixa casa tua?