Situació: Tens a viatjar a París i vols comprar un regalo a una persona que no coneixes assai i amb la qual vols restar bé. Vols que un amic tou t'aconselli i li demanes què li portaria.

Interpretació: Interrogativa parcial neutra.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. En el primer, hi trobem un accent ascendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon consta d'un accent tonal alt, sobre la síl·laba co-, i un de descendent, a la síl·laba -ri-. En la síl·laba posttònica, s'hi realitza un to de frontera baix.

Enunciat: Tu, cosa li portarives?