Situació: Vols tranquil·litat, però sés enmig d'un casí impressionant. Demana-te a tu mateixa si hi siguerà mai tranquil·litat, en aquesta casa.

Interpretació: Interrogativa absoluta retòrica.

Informant: M. C.

Descripció: El contorn conté dos dominis entonatius. Un primer accent tonal alt, associat a la síl·laba ma-, i un de baix, alineat amb mi-, caracteritzen el primer domini entonatiu. A continuació, damunt la síl·laba -a es produeix el to de frontera baix. El segon domini entonatiu comença amb un accent tonal ascendent, associat a la síl·laba ma, i, a continuació, trobem un seguit d'accents tonals alts amb esglaonament descendent. L'accent nuclear és baix i va seguit d'un to de frontera, també, baix.

Enunciat: Mama mia, ma hi siguerà tranquil·litat en aqueixa casa?