Situació: Demana als tous nebots petits si volen una caramel·la.

Interpretació: Oferiment.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta d'un sol domini entonatiu i presenta un accent alt a la síl·laba -leu, i un de baix, a la síl·laba nuclear. La cadència final és descendent.

Enunciat: Voleu una caramel·la?