Situació: Demana a un amic si vol venir a prendre calqui cosa amb tu.

Interpretació: Oferiment.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius. En el primer, hi trobem dos accents tonals ascendents (vols i -nir), seguits d'un to de frontera baix. El segon també presenta un accent tonal ascendent, però amb un camp tonal molt més comprimit. L'últim domini entonatiu està format per una successió d'accents baixos, alineats amb les síl·labes -nem, pren-, cal- i co-. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Vols venir amb mi que anem a mos prendre calqui cosa?