Situació: Esteve ha dit que vengueria a menjar. Li demanes una confirma.

Interpretació: Pregunta confirmatòria.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest enunciat comprèn dos dominis entonatius. En tot el contorn, hi trobem una successió d'accents ascendents associats a les síl·labes no és, véns, -jar i . El to de frontera que separa el primer domini entonatiu del segon és baix, també el que clou el contorn.

Enunciat: No és que véns a menjar demà? <