Situació: L'hora de menjar és ja passada de un poc. Veus que arriba Joana de pressa i, veient-la, li demanes si té fam.

Interpretació: Pregunta confirmatòria.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat presenta tres dominis entonatius. El primer domini s’inicia amb una accent tonal descendent associat a la síl·laba -a-. A continuació, tenim la conjunció ma, que presenta un accent ascendent, seguit d'un to de frontera baix. El tercer conté un accent tonal ascendent, sobre la síl·laba tens, i un d'ascendent-descendent, sobre la síl·laba nuclear, fam. Sobre aquesta mateix síl·laba, s'hi realitza, també, un to de frontera baix.

Enunciat: Joana, ma... eh... tens fam?