Situació: Telefoneges a casa d'una companyona que se diu Maria i no hi és. Més tard tornes a aquidrar. Demana als sous genitors si hi és.

Interpretació: Interrogativa confirmatòria.

Informant: P. Z.

Descripció: El primer domini entonatiu, dels quatre que formen aquest contorn, comprèn un accent baix, seguit d'un to de frontera baix. Succeeix el mateix en el segon domini entonatiu. El tercer i quart dominis entonatius presenten el mateix patró: un accent tonal descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt, seguit d'un to de frontera baix. Observeu que la interrogativa va introduïda per la partícula a, de procedència sarda.

 

Enunciat: Ma eh... Maria, a hi és?