Situació: Te conviden a menjar paella i és la més bona que has menjat mai, restes encantada. Què dius?

Interpretació: Exclamativa.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. El primer, format per la conjunció ma, presenta un accent baix, seguit d'un to de frontera baix. En el segon, hi trobem un accent ascendent, sobre la síl·laba -pa-, un de baix, sobre la síl·laba -pa-, un d'ascendent, sobre la síl·laba -men-, i un d'ascendent-descendent, a la síl·laba bo-. L'últim domini només presenta un accent baix. El to de frontera final és també baix.

Enunciat: Ma aqueixa copaça és verament bona, però.